Amalia (Malla) Söderlund f. Behrendtz

Söker alla tänkbara uppgifter eller ledtrådar om min makes
morfars syster Amalia Behrendtz som flyttade till Finland.

       
Amalia Behrendtz
Född den  28 september 1865 i Linköping.
Död i Helsingfors 25/2 1944.

Mellan 1888 och 1893 var Amalia bosatt i Härnösand där hon
arbetade hos källarmästare Nordström.
Hon flyttar tillbaka till
Linköping och föräldrahemmet i januari 1893.
Den 28 april 1894 lämnar hon Linköping
och emigrerar till Finland,
med destinationsorten Vasa. Den 4/3 1899 finns hon antecknad
som inflyttad från Finland till föräldrahemmet i kv Gottfridsberg 4
och med en återlämnad flyttningsattest.

Giftermål i Helsingfors
Amalia tar ut lysning till äktenskap. I kyrkboken kan man läsa att
det lyste för henne och kyparen Knut Alexander Söderlund från
Viborg i Finland den 5, 12 och 19/3 1899. Vigseln skedde
i Helsingfors den 27 maj 1899. Vigselförrättare var komminister
Valter Lampén. Den 27/6 1899 antecknas Amalia som utflyttad från
Linköping till Helsingfors.

För ett par år sedan gjorde jag en efterlysning av Amalia i en
finsk släktforskartidning. Det resulterade i att jag vet att hon avled
i Helsingfors den 25/2 1944 utan arvingar.


Amalias dotter Ingeborg i Linköping.

  
Ingeborg Nyberg född Behrendtz

Ingeborg var dotter till Amalia Behrendtz och född utom äktenskap
den 30/12 1887 i Linköping. Redan som liten antecknas hon som
fosterdotter hos sina morföräldrar i Linköping, Carl Johan Behrendtz och
Matilda Kjellgren.
År 1909 den 2/10 gifte hon sig med John Nyberg och
hos ättlingar i Rimforsa finns ett fotografi på ett barn som förbryllat.

Vem är barnet på bilden?


Fotot är taget i Helsingfors på Ateljé Apollo
av fotografen K E Ståhlberg.


Det har funnits teorier om att det är Ingeborg på fotot och att
Amalia uppsökt en fotograf i Finland för att få ett nytillverkat
foto av sin dotter.

Men ett fynd i Historiska Tidningsbiblioteket via Internet har gett
nya funderingar kring fotografiet. Möjligheten finns att Amalia
och Alexander hade en dotter tillsammans.

Amalia blir änka 1909       Hufvudstadsbladet nr 101 16/4 1909

En "liten dotter", är det kanske hon som är på
fotot och avlidit någon gång mellan 1909-1944.


Ännu en gåta är löst

Till Carl Johan Behrendtz (Amalias far) i Linköping skickades 1907 ett vykort
som var poststämplat i Helsingfors.
Kortet är ett fotografi och mannen som
markerats med ett kryss på bilden är enligt släkttraditionen också vykortets
avsändare.

Och nu med nya pusselbitar på plats vet jag att avsändaren är ingen mindre
än Amalias make Alexander Söderlund.

I Helsingfors blev Amalia 1902 delägare i en kaférörelse "Söderlund & Sohlman"
en rörelse som gjorde konkurs 1904. Ett nytt "spår" att undersöka närmare.


Vet du något om Amalia Söderlund f. Behrendtz och hennes
make Alexander Söderlund eller "den lilla dottern" om hör gärna
av dig till Barbro Behrendtz

(sidan uppdaterad 2016-09-15)