Amalia (Malla) Söderlund f. Behrendtz

Söker alla tänkbara uppgifter eller ledtrådar om min makes
morfars syster Amalia Behrendtz som flyttade till Finland.

       
Amalia Behrendtz
Född den  28 september 1865 i Linköping.
Död i Helsingfors 25/2 1944.

Mellan 1888 och 1893 var Amalia bosatt i Härnösand där hon
arbetade hos källarmästare Nordström.
Hon flyttar tillbaka till
Linköping och föräldrahemmet i januari 1893.
Den 28 april 1894 lämnar hon Linköping
och emigrerar till Finland,
med destinationsorten Vasa. Den 4/3 1899 finns hon antecknad
som inflyttad från Finland till föräldrahemmet i kv Gottfridsberg 4
och med en återlämnad flyttningsattest.

Giftermål i Helsingfors
Amalia tar ut lysning till äktenskap. I kyrkboken kan man läsa att
det lyste för henne och kyparen Knut Alexander Söderlund från
Viborg i Finland den 5, 12 och 19/3 1899. Vigseln skedde
i Helsingfors den 27 maj 1899. Vigselförrättare var komminister
Valter Lampén. Den 27/6 1899 antecknas Amalia som utflyttad från
Linköping till Helsingfors.

För ett par år sedan gjorde jag en efterlysning av Amalia i en
finsk släktforskartidning. Det resulterade i att jag vet att hon avled
i Helsingfors den 25/2 1944 utan arvingar.


Amalias dotter Ingeborg i Linköping.

  
Ingeborg Nyberg född Behrendtz

Ingeborg var dotter till Amalia Behrendtz och född utom äktenskap
den 30/12 1887 i Linköping. Redan som liten antecknas hon som
fosterdotter hos sina morföräldrar i Linköping, Carl Johan Behrendtz och
Matilda Kjellgren.
År 1909 den 2/10 gifte hon sig med John Nyberg och
hos ättlingar i Rimforsa finns ett fotografi på ett barn som förbryllat.

Dottern Margit Regina Söderlund


Fotot är taget i Helsingfors på Ateljé Apollo
av fotografen K E Ståhlberg.


Det har funnits teorier om att det är Ingeborg på fotot och att
Amalia uppsökt en fotograf i Finland för att få ett nytillverkat
foto av sin dotter.

Men ett fynd i Historiska Tidningsbiblioteket via Internet har gett
nya funderingar kring fotografiet.
Tack vare hjälp från Lappträsk i
Finland vet jag nu vem flickebarnet på fotot är. Hon var dotter till
Knut Alexander och Amalia, född i Helsingfors den 1 oktober 1899,
och fick namnet Margit Regina Söderlund.


Amalia blev änka 1909       Hufvudstadsbladet nr 101 16/4 1909

Ännu en gåta är löst
Till Carl Johan Behrendtz (Amalias far) i Linköping skickades 1907 ett vykort
som var poststämplat i Helsingfors.
Kortet är ett fotografi och mannen som
markerats med ett kryss på bilden är enligt släkttraditionen också vykortets
avsändare.

Och nu med nya pusselbitar på plats vet jag att avsändaren är ingen mindre
än Amalias make Alexander Söderlund.

I Helsingfors blev Amalia 1902 delägare i en kaférörelse "Söderlund & Sohlman"
en rörelse som gjorde konkurs 1904. Ett nytt "spår" att undersöka närmare.

1915
Är änkan Amalia och dottern bosatta på adressen Vallingsgränd 7A i Helsingfors.

1922 i april månad avled dottern Margit Regina i en ålder av 22 år 6 månader och 8 dagar
i Helsingfors och Amalia blev ensam och när hon själv gick ut tiden i 1944 hade hon
varit utan sin make och dotter i många år. Kvar i livet fanns i Linköping fyra av
hennes bröder och en syster. Själv undrar jag så om de hade någon kontakt
med varandra.Har du något att tillföra om Amalia Söderlund f. Behrendtz och hennes
make Alexander Söderlund eller om deras dotter Margit Regina hör gärna
av dig till Barbro Behrendtz

(sidan uppdaterad 2018-05-02)