Från Gärdserum till Nordamerika, om arbetet med cd-skivan

Omkring 1,3 miljoner svenskar lämnade Sverige under 1800-talet och en bit in på 1900-talet
och reste främst till Nordamerika. Först ut från Gärdserums socken var drängen
Anders Vilhelm Andersson född 1826 i Odensvi socken. Han tjänade dräng i Nannersbo då han
den 24/5 1850 blev utskriven från socknen. Sedan kom det att dröja fram till 1857 innan nästa
utvandring skedde, då reste en familj från Broddebo by.

Största antalet utvandrade ett och samma år från Gärdserum var enligt kyrkans utflyttningslängder
år 1868 med 31 personer, 1869 toppar med hela 74 personer. Åren därefter var antalet blygsamt
för att få en topp igen 1880 med 37 och 23 personer året därpå.

Jag har registrerat personer födda i/eller bosatta i Gärdserums socken vid tiden för utvandringen.
Uppgifter om föräldrar- och/eller syskon är tillagda. Har några av dem utvandrat är detta registrerat
även om utvandringen skett från en annan socken. Sammanlagt finns 1.400 utvandrare på CD-skivan.
Tillkommer gör barn födda i USA samt kvarvarande föräldrar i Sverige vilket gör att sammanlagt
3.364 personer finns med. Någon garanti för att jag verkligen hittat alla Gärdserums emigranter törs
jag inte utfästa. Det finns säkerligen en och annan person som rymt och inte noterats som utskriven
i kyrkböckerna.

För att hitta så många utskrivna som möjligt från socknen har husförhörslängder/församlingsböcker
från 1850 och framåt kontrollerats och jämförts med utflyttningslängderna (Gärdserums kyrkoarkiv,
Landsarkivet i Vadstena). Dessa uppgifter har kompletterats via CD-skivorna Emibas och Emigranten
Populär. Att hitta en emigrant på cd-skivorna inte helt enkelt. När jag påbörjade arbetet gjorde jag
nästan omgående upptäckten av stavningsvarianter. Socknen Gärdserum har t.ex. på Cd:n Emigranten
Populär stavats på inte mindre än 19 olika sätt.

Gerdserum, Gerserum, Gertserum, Geserum, Getserum, Gårdsrum, Gärdarum, Gärderum,
Gärdeserum, Gärdesrum, Gärdorum, Gärdrum, Gärdsbruk, Gärdsrud, Gärdserum, Gärdsrum,
Gärserum, Gärsum, Hjärtserum.

Också stavning av namn har varianter. I utflyttningslängden från socknen skrivs de allra flesta med
patronymikon (efternamn bildat av faderns förnamn med tillägg av -son, -dotter) som vid avresan eller
vid ankomsten till Amerika ofta har ändrats till det efternamn personens far använt. Ofta byter man
sedan tilltalsnamn i Amerika kanske är andranamnet man har bättre gångbart språkligt sätt. De personer
som haft Gärdserumsanknytning men lämnat socknen och blivit utskrivna från andra platser har jag försökt
fånga upp genom sökningar i Emibas. Denna CD är dock inte rikstäckande i sin nuvarande utgåva.

De allra flesta av Gärdserums utvandrare till Nordamerika reste via hamnen i Göteborg och vidare till England
och Liverpool. Där bytte man båt och resan gick i de allra flesta fall vidare till New York. Några valde att
resa via hamnar i Boston, Philadelphia eller Halifax i Kanada. Jag har tillsammans med Lisbeth Petersson
samlat ett bildcollage med fartyg där några kommer från vykort skickade till släkten i Sverige.

Fram till 1892 landsteg man i New York vid Castle Garden på Manhattans södra ände och som idag kallas
Castle Clinton National Monument. Från 1892 började man använda det kanske mera kända Ellis Island.
Passagerarlistorna som finns bevarade är av väldigt olika kvalitet. För tiden fram till senare delen av
1800-talet antecknades i stort sett bara från vilket land resenären kom och från vilken hamn avresan
skett. Stavningen av våra svenska namn varierar. Det finns väldigt sällan uppgift om slutdestination.
Bättre är det i listorna som fördes under sent 1800-tal och framåt i tiden. Där får man ofta namn på
både närmaste anhörig, slutdestination samt ett namn och en adress. Ofta var adressen till ett syskon
eller någon släkting.

För uppgifter i USA har jag använt betaldatabasen hos Ancestry.com och sökningar har gjorts i bl.a.
passagerarlistor, census (folkräkningar), ansökningar om pass, militära handlingar mm. I några fall
har uppgifter lämnats av släktingar i Sverige och USA.

Svårigheterna att hitta Gärdserumsborna i USA har varit många. Ett stort dilemma är att census för år
1890 förkommit i eldsvåda och just detta år skulle kunnat ge viktiga upplysningar. Dessutom förs census
vart 10:de år och mycket i familjebildningar hinner hända under så pass lång tid. Censushandlingarna
innehåller också bara ett uppskattat födelseår samt födelseland och finns tillgängliga fram till 1930.
Att hitta kvinnorna är ett annat bekymmer. Ofta gifte de sig och registrerades därefter i census med
makens efternamn och i stort sett omöjliga att hitta.

En ljusglimt för att hitta Gärdserumsborna i Amerika har varit de militära handlingarna. Många män och
även svenskar registrerade sig åren 1917-1918 för första världskriget. Då uppgavs deras exakta födelsetid,
dåvarande bostadsort och ofta vem som var närmaste anhörig. Tack vare dessa handlingar har flera män
från Gärdserum som bytt efternamn kunnat identifieras.

För hela mitt arbete gäller att jag registrerat uppgifterna i dator och då använt mig av programmet Disgen.
Tyvärr har programmet utan att jag kunnat ändra detta gjort understrykning av första förnamnet även om
detta inte varit personens tilltalsnamn. Vad gäller ortsregistret är de som utvandrat registrerade på sin
födelseplats men också på platsen varifrån de utvandrat. Vad gäller socknarnas länstillhörighet använder
Disgen det län (enligt 1989 års indelning) som församlingen hör till. Gärdserums socken har därför
beteckningen (E) trots att de allra flesta personer jag jobbat med är födda före 1970 och då tillhörde
Gärdserum Kalmar län (H). Samma gäller för Tryserums socken samt Hannäs.

Fotografier och tidningsurklipp kommer från privatägda album och samlingar och har bearbetats genom
Lisbeth Peterssons försorg. Foto på hus har även hämtats från "Svenska Gods och Gårdar, Kalmar län norra,
1939" och "Sveriges Bebyggelse, Landsbygden Kalmar län".

Jag har fört anteckningar om källorna till alla uppgifter. Hittar du din emigrant får du gärna höra av dig så
lämnar jag ut mina källhänvisningar. Om du använder mitt material i din egen släktforskning förutsätter jag
att så länge du själv inte kontrollerat uppgifterna anger mig som uppgiftslämnare. Hittar du felaktigheter
eller har kommentarer till arbetet tar jag tacksamt emot även dessa.
Du når mig säkrast via e-post: barbro@ehrendtz.nu eller på telefon 013-66421.

Ett varmt tack till alla som delat med sig av uppgifter och/eller lånat ut fotografier mm.

© 2008 Barbro Behrendtz