Stora Ved en by i Skogbo rote

Byn Stora Ved i Gärdserums socken.
Släkter, gårdar, ägor, foton, by- och gårds-
handlingar, kyrkoböcker och andra handlingar
ISBN 978-91-633-4524-1